tangible fixed assets of a public sector entity

tangible fixed assets of a public sector entity
viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis materialusis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, t. y. prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą; jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikainą). Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms ir šaunamiesiems ginklams, išskyrus vienkartinio naudojimo. atitikmenys: angl. non-current tangible assets of a public sector entity; tangible fixed assets of a public sector entity šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • the residual value of tangible fixed assets of a public sector entity — ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • the residual value of non-current tangible assets of a public sector entity — ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • non-current tangible assets of a public sector entity — viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis materialusis turtas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikis materialusis turtas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti, t. y. prekėms gaminti, paslaugoms teikti,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Infrastructure — Public infrastructure Assets and facilities Airports · Bridges · Broadband …   Wikipedia

  • Economic Affairs — ▪ 2006 Introduction In 2005 rising U.S. deficits, tight monetary policies, and higher oil prices triggered by hurricane damage in the Gulf of Mexico were moderating influences on the world economy and on U.S. stock markets, but some other… …   Universalium

  • japan — japanner, n. /jeuh pan /, n., adj., v., japanned, japanning. n. 1. any of various hard, durable, black varnishes, originally from Japan, for coating wood, metal, or other surfaces. 2. work varnished and figured in the Japanese manner. 3. Japans,… …   Universalium

  • Japan — /jeuh pan /, n. 1. a constitutional monarchy on a chain of islands off the E coast of Asia: main islands, Hokkaido, Honshu, Kyushu, and Shikoku. 125,716,637; 141,529 sq. mi. (366,560 sq. km). Cap.: Tokyo. Japanese, Nihon, Nippon. 2. Sea of, the… …   Universalium

  • United States — a republic in the N Western Hemisphere comprising 48 conterminous states, the District of Columbia, and Alaska in North America, and Hawaii in the N Pacific. 267,954,767; conterminous United States, 3,022,387 sq. mi. (7,827,982 sq. km); with… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”